I Expressteaterns föreställningar kan en gest eller rörelse säga mer än ett ord. Expressteatern vill skapa en teater som är enkel och direkt, som synliggör människans drömmar och känslor. Gruppen är fascinerad av tystnaden, den som finns innanför och bortom orden. Vi tar avstamp i de fysiska teatertraditionerna: mim, maskspel, clown och commedia dell’arte.

Expressteatern bildades 1986 efter studier vid Écoles Jacques Lecoq ”Mime, mouvement et théatre” i Paris. Vi har skapat fler än 40 föreställningar, mestadels för ung publik. Vi spelar både på vårt egen scen i Malmö och på turné, med stöd av Malmö Stad, Region Skåne, och Statens Kulturråd.