Expressteatern som bildades 1986 i Paris, var verksam i Stockholm fram till 1990, och sedan dess hemmahörande i Malmö med egen scen på Rörsjögatan 26.
Expressteatern har skapat fler än 40 uppsättningar, varav merparten för barn och ungdomspublik, och
har spelat teater i många olika miljöer: på teatrar, i skolor och parker, på arbetsplatser, flyktingförläggningar, kyrkor, fritidsgårdar, Folkets hus, bibliotek, mm
Teatern har mestadels turnerat i södra Sverige, men har även gästspelat i USA, Lettland och Polen.
Expressteatern är medlem i Teatercentrum.