Teaterföreställning & föreläsning

8 & 9 mars 2023

på Expressteatern

Spegel spegel

Temakvällar om unga, stress och självbild

Expressteatern bjuder tillsammans med SENSUS in till två temakvällar för att lyfta problemet med stress bland unga samt förhoppningsvis belysa vägen mot en hälsosam självbild.

Båda kvällarna börjar med föreställningen Flickan i spegeln. Därefter följer föreläsningar och frågestund.

Temakvällarna vänder sig främst till vuxna och unga från 12 år,

även om föreställningen är lämplig från 8 – 12 år.

För mer information, kontakta Expressteatern: 040 12 41 11, kontor@expressteatern.nu

8 mars

kl 18.30 Föreställning Flickan i spegeln

kl 19.30 Föreläsning och frågestund med Anna-Johanna Dahlkvist, stödsamordnare från Frisk & Fri Skåne. Anna-Johanna kommer att föreläsa om självkänsla, självbild, ideal och normer samt hur en kan ta hand om sig själv för att främja psykisk hälsa. Föreläsningen belyser också tidiga tecken vid ätstörningar och hur en kan bemöta det och vart en hittar stöd och hjälp.

 

Anna-Johanna Dahlkvist har en kandidatutbildning i socialpsykiatri och arbetar inom Frisk & Fri, både med föreningens stöd och utbildningsverksamhet.

Frisk & Fri är en riksförening mot ätstörningar med lokalavdelningar runt om i Sverige. Med erfarenhetsbaserad kunskap arbetar föreningen med stöd till drabbade och närstående, förebyggande och hälsofrämjande insatser samt påverkningsarbete för bättre och jämlik vård.

9 mars

kl 18.30 Föreställning Flickan i spegeln

kl 19.30 Föreläsning och frågestund med Linda Hiltunen, författare till boken Lagom perfekt. Linda kommer att prata om hur ohälsan bland unga bottnar i kampen om status mellan ungdomarna och hur de förhåller sig till prestationskraven i skolan. De unga lever under ett slags perfektionismens tyranni där både de som till synes uppfyller normen om perfektion och de som av olika skäl hamnat utanför mår dåligt.

 

Linda Hiltunen är lektor vid Linnéuniversitetet i Växjö. Hennes avhandling Lagom perfekt – erfarenheter av ohälsa bland unga tjejer och killar är ett bidrag till kunskapen om ungas psykiska ohälsa. I avhandlingen visar Hiltunen hur bland annat statusjakt, kamratrelationer och skolprestationer ger upphov till stressrelaterad ohälsa.

Efter disputation har hon arbetat med flera utvecklingsprojekt som rör bland annat psykisk ohälsa, välbefinnande och ungas tillit till vuxenvärlden i samarbete med Region Kronoberg. Idag arbetar hon med ett forskningsprojekt om ungdomars alkohol-och drogvanor i privilegierade områden.

Varför känner unga sig stressade?

Enligt Folkhälsomyndigheten, känner 37% av flickor och 17% av pojkar sig väldigt stressade i sina liv. Stress är den vanligaste orsaken till att flickor söker psykiatrisk vård. Bedömningar och kravet att prestera i skolan och oro över framtiden är faktorer som Skolverket har lyft fram. Ungdomar exponeras i sociala medier från födseln idag, och förväntan att synas och uppfylla ideal i sociala plattformar orsakar än mer stress hos unga.

Enligt Linda Hiltunen: ”Tvånget att prestera kan också vara en konsekvens av att vi lever i ett samhälle där strukturella problem upplevs som personliga misslyckanden. Individer uppfattar att de är ansvariga för sin egen framgång och sina vägval och de är ängsliga att inte lyckas skapa sina egna (framgångsrika) biografier.”  källor: Skolverket och Folkhälsomyndigheten.

Teaterföreställningen Flickan i spegeln berättar om en tjej som börjar känna sig grå och osynlig. Plötsligt hamnar hon i en magisk spegel och blir fast i landet Flärd, där allt är glimrande. Kommer hon att hitta tillbaka? Eller blir hon fast i spegeln för alltid?

 

Vidisha Mallik, Victoria Dedekam och Olivia Skoog medverkar i denna spännande föreställning med magiska speglar och irrvägar mellan verklighet och dröm, i en fantasifull värld av glamour, i längtan att få höra till och vara den man är.