NU!

Upplägg:

Klassrumsföreställning (50 min)

Extra workshop, kan bokas i anslutning till föreställningen, (30 min)

Koppling till LGR & skolämnen: Idrott & Hälsa/samhällskunskap

Målgrupp: åk 3-5

Mål: Att väcka intresse för mimkonsten och kroppsspråk – visa eleverna hur enkelt det kan vara att skapa teater med endast kroppen och fantasin som verktyg. Detta ger klassen en annorlunda upplevelse i klassrummet.

Av & med: Ed Damron

NU! är en interaktiv mimföreställning i klassrummet som handlar om världen bakom och bortom orden: de känslor och fenomen som styr vad vi gör och hur vi gör det.

Vartefter föreställningen pågår, blir barnen mer och mer aktiva, till slut är hela publiken med och mimar. Delvis tack vare den digitala revolutionen, där Youtube och dataspel är vardag, har den unga
publiken en snabb uppfattningsförmåga för rörliga bilder. Denna färdighet fungerar även när ungdomar tittar och provar på mim, då barnens egen fantasi får möjlighet att färdigställa ”bilderna”.
Under föreställningen får eleverna använda kroppspråk och enkel mimteknik för att skapa teaterscener. Även om föreställningen är skapad för skolan i första hand, kan NU! även spelas i andra
sammanhang där ungdomar möts, såsom på bibliotek,
fritidsgårdar eller flyktingboenden.